Llar Natalis

Què oferim?

Home  >>  Què oferim?

En Llar Natalis, amb seu al Centre Pastoral Oblates, un edifici que es troba al centre històric de la ciutat de Tarragona, s’ofereixen els següents serveis, gràcies a la presència d’una treballadora social i la tasca de les Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará de la Familia Religiosa del Verbo Encarnado:

  • Allotjament i manutenció de les mares i els seus fills en un entorn que respon a les demandes necessàries.
  • Atenció maternal integral.
  • Suport psicològic i social.
  • Convivència amb altres persones que viuen en situacions semblants, des del respecte, la cooperació i l’ajuda mútua.
  • Incorporació de coneixements i hàbits saludables, de cura de si mateixa i del nadó.
  • Informació i assessoramient professional.
  • Ajuda en la tramitació de prestacions necessàries en diferents àmbits.
  • Activitats de formació.
  • Posibilidad de inserción laboral.

QUI POT SOL.LICITAR EL SERVEI?

Dones que necessiten reorganitzar la seva vida davant d’una situació delicada i difícil com és l’assumpció de la maternitat en solitari.

L’accés a Llar Natalis es realitzarà a petició del servei social de referència de la dona  gestant o mitjançant la Càritas parroquial o qualsevol altra entitat de mediació.